Buckman

Commitment makes the best chemistry

Flex Operator

Doel 

 • Produceren van chemicaliën en formulaties volgens standaard procedures, veiligheids- en milieuvoorschriften.

 

Opleiding 

 • A2 chemie, electriciteit of mechanica
 • In het bezit zijn van een geldig heftruckattest

 

Ervaring 

 • Eén tot twee jaar gerelateerde ervaring en/of opleiding. Twee jaar ervaring in een gelijk-aardige job in procesindustrie chemie is een pluspunt.

  

Werkresultaten 

 

1)     Taken in de productie 

 • Lossen van producten, zowel met heftruck als bulkladingen
 • Aan- en afvoeren van lege verpakkingen en hulpstoffen
 • Bedienen van productieapparatuur, zowel manueel als automatisch
 • Filteren en aftappen van producten en correct afwerken (o.a. labelen, sluiten)
 • Correct nemen van stalen voor het labo
 • Correct reinigen van procesapparatuur
 • Starten en stilleggen van stoomketel en ander equipement (o.a. koeltorens)
 • Uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden
 • Actief deelnemen aan veiligheidstrainingen
 • Zich bekwamen in het gebruik van de verschillende interventiematerialen. Deze steeds toegangkelijk houden. De inhoud en het gebruik van de interventiewagen kennen.
 • Proper houden van de terreinen, productie en bijgebouwen, zodat de fabriek zich steeds in een toestand van orde en netheid bevindt. Dit ongeacht de oorzaak van de vervuiling.
 • Deelnemen aan 5S rondgangen.
 • Uitvoeren van herverpakkingen.

    

 2)    Taken in het magazijn 

 • Uitvoeren van pickingen
 • Laden en lossen
 • Correct kleven van safety labels en andere voorziene labels
 • Grondstoffen en PFR’s direct verwerken en deze op de daarvoor aangewezen plaats stockeren
 • Dagelijks leegmaken van de transit zone

 

 3)     Opmaak gedetailleerde rapporten 

 • Ploegrapport helpen invullen
 • Batchformulatiebladen invullen
 • Aanvullen van herverpakkingsformulieren.
 • In Baan:

a) de ontvangen bulkgoederen in het systeem invoeren, alsook andere grondstoffen, naargelang de situatie.

b) de grondstoffen uitnemen voor elke specifieke productie en invoeren van de afgewerkte producten.

c) batchen completen in Baan

 • Afprinten van labels uit Chemmate

 

 4)     Correct naleven voorschriften/correct veiligheidsgedrag 

 • De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
 • Alle milieureglementeringen goed naleven
 • Orde en netheid op de terreinen naleven (5S)
 • Op regelmatige tijdstippen reinigingsbeurten inlassen
 • Reinigen van reactoren (volgens voorgeschreven kuisprocedures), filters, hulptoestellen, productiegebouwen, vloeren en straten.
 • Kennis van vergunningssysteem verwerven

 

5)     Zorgen voor goede teamspirit (ploeggeest) 

 • Goede communicatie onderhouden is van groot belang
 • De collega's goed kennen en weten hoe ermee om te gaan. Helpen waar nodig is belangrijk
 • Tijdig rapporteren van moeilijkheden van allerlei aard die de goede omgang van zaken zouden kunnen belemmeren.

 

6)     Kennis en uitvoeren van productieprocessen 

 • Lezen/begrijpen van SOP's en correct tot uitvoering brengen
 • Kennis van de kritische BPSMS processen verwerven
 • Kennis van de kritische BPSMS grondstoffen verwerven

 

Geïnteresseerd? Stuur dan uw cv naar itollenaere@buckman.com

Jobtype:
Vast contract, onbepaalde tijd
Werkuren:
Voltijds
Werkdagen:
Dag
Vervaldatum sollicitatie:
31-12-2018
Aanwerving:
01-10-2018
Locatie:
Gent, België
Terug naar boven